PhDr. Mgr. Miro J. Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Ambulance psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Akce

Letošní Dny duševního zdraví 2020 byly završeny přednáškou profesora Cyrila Höschla na téma stress a naučená bezmocnost.
Společné foto s přítelem Jiřím Adamcem a profesorem Höschlem z neformálního setkání.

Koncem listopadu 2019 jsme se Zdeňkou Chytilovou měli opět příležitost díky pozvání naší přítelkyně a kolegyně doktorky Šárky Dořičákové přednášet naše zkušenosti z práce v Caminu na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Koncem listopadu 2019 jsme se Zdeňkou Chytilovou měli opět příležitost díky pozvání naší přítelkyně a kolegyně doktorky Šárky Dořičákové přednášet naše zkušenosti z práce v Caminu na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Byla nám v Caminu počátkem října 2019 přidělena na čtyři roky akreditace MPSV vzdělávacího programu pro pracovníky v pomáhajících profesích: "Možnosti využití logoterapie a existenciální analýzy v sociální práci". Jsme na tento krok k možnosti dále předávat své zkušenosti velmi hrdí a děkujeme všem, kdo nám v tomto úsilí pomáhali, věřili a podporovali nás. Těším se na vás při setkávání a společném přemýšlení na seminářích.

V Poutním a exercičním domě Stojanov na Velehradě jsem měl vzácnou příležitost se počátkem října 2019 setkat a společně přemýšlet o fenoménu Času jako daru s nemocničními kaplany a dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnických službách.

Společné foto ve chvíli klidu posledního dne jubilejních desátých Dnů duševního zdraví 2019 ve Vsetíně s přáteli Jiřím Adamcem a docentem Karlem Balcarem.
Setkání s mými milými dlouholetými přáteli - Jiřím Adamcem a doktorkou Šárkou Dořičákovou na jubilejních desátých Dnech duševního zdraví v Caminu.

Přátelé, děkuji upřímně za ocenění, kterého se mi dostalo a které budu s hrdostí i pokorou v přiměřenosti užívat. Velmi si toho vážím s přesvědčením a vědomím, že se jedná o honorární uznání mé letité snahy k naplnění ideje, kterou vyslovil Cicero ve svých Tuskulských hovorech: "EST PROFECTO ANIMI MEDICINA PHILOSOPHIA"...Filosofie je vskutku lékem pro duši...

Dnes, 5.6.2019, za námi do Camina opět přijel náš dlouholetý přítel a spolupracovník pan Jiří Adamec z Filosofického semináře, katedry teorie v Brně. V nádherné atmosféře společného zaujetí jsme připravovali aktivity, které nás čekají na letošních jubilejních Dnech duševního zdraví, včetně společné publikace, která bude bilancovat deset existence Camina.

Na pozvání organizátorek Dne Země ve Zlíně 13.4.2019 jsem velmi rád přenesl své náhledy na fenomén Krásy a setkal se s těmi, kteří hledají a využívají možnosti, jak zabránit dalšímu znečišťování našeho životního prostředí.

U příležitosti 100 let sociální práce v naší republice a Světového dne sociální práce jsme i my za Camino byli 19.-20.3.2019 vybráni a pozváni na konferenci v Praze, kterou společně pořádalo MPSV a Univerzita Karlova. Opět jsme si uvědomili to, co je vždy to nejdůležitější - navazovat, obnovovat a pečlivě udržovat kontakty a vztahy. Problémy sice nevymizí, ale nějak lépe, klidněji se společně řeší.

››› Archiv starších akcí ‹‹‹