PhDr. Mgr. Miro J. Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Ambulance psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Archiv starších akcí

››› Zpět na aktuální akce ‹‹‹

Multidisciplinární setkání odborníků v oblasti péče o duševní zdraví pořádané v Caminu u příležitosti Dnů duševního zdraví 2018 opět otevřelo prostor k diskuzi na témata reformy psychiatrie, multidisciplinární spolupráce - vše v rámci potřeb klientů našeho regionu.

Několik střípku ze země, kterou mám roky moc rád a vždy při setkání se svými kamarády a profesními kolegy se také zde ujišťuji v náhledu, že slušnost a tolerance k jinakosti, k individualitě každého z nás je ten nejlepší způsob, jak tenhle svět udělat celkem dobrým místem k životu. Tak tedy - hodně štěstí! Na shledanou - veel plezier! Tot ziens, Nederland!

Praha, Vsetín - Oceněním Gratias poděkovalo letos poprvé Ministerstvo práce a sociálních věcí vybraným sociálním pracovníkům. Ze 139 nominovaných obdržel cenu Mgr. Miroslav Kadlubiec z Charity Vsetín. Ten působí v sociálních službách již patnáct let, za tu dobu pomáhal jako pečovatel, poté v psychosociální rehabilitaci, dále lidem bez domova. Nyní působí ve vsetínském Caminu, kde „pomáhá nalézt cestu lidem s duševním onemocněním“.

I přes odborně uchopené téma k psychosociální rehabilitaci: "Odvaha být" (Mgr. Miro Kadlubiec a Jiří Adamec), byla atmosféra v Masarykově knihovně ve Vsetíně dne 13.9. 2017 - na Dnech duševního zdraví, již 8. ročníku - posluchači naplněná vlídností a zájmem.

Dny duševního zdraví 2017

Příprava
Olomouc, 3.7.2017, kavárna U Mahlera, pracovně - přátelské setkání (Mgr. Miro J. Kadlubiec a Jiří Adamec) nad tématem společné přednášky pro Dny duševního zdraví ve Vsetíně, které se budou konat ve dnech 11.-22.9.2017

Ceny Ď mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům Ceny Ď mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům Ceny Ď mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům
Dne 17.5.2017 proběhlo v Praze, na Nové scéně Národního divadla slavnostní vyhlášení XVII. ročníku Ceny Ď mecenášům, dobrodincům a morálním vzorům pod záštitou ministra kultury a patronací Jeho Eminence Dominika kardinála Duky. Byla to opravdu čest moci se tohoto finále účastnit.

Ostrava 21.4.2017
Na pozvání paní Mgr. Šárky Dořičákové se dne 21. dubna 2017 opět uskutečnilo na Ostravské univerzitě, fakultě sociálních studií, katedře sociální práce formou tutoriálu představení náplně a metod práce psychosociální rehabilitace Camino Vsetín. Mgr. Zdeňka Chytilová studujícím detailně vysvětlila základní cíle a programovou náplň, principy managementu. Dotazy, velmi četné a cílené, hlavně na rozdíly v přístupech a formách práce psychologů a psychosociálních pracovníků ke klientům s psychiatrickou diagnózou, metodu existenciální konciliace, vysvětlil Mgr. Miroslav Kadlubiec.

Dny duševního zdraví 2016 Dny duševního zdraví 2016 Dny duševního zdraví 2016
V rámci letošních Dnů duševního zdraví ve Vsetíně konaných 19.9. - 3.10.2016 proběhly mimo jiných aktivit i semináře a přednášky, vedené docentem Karlem Balcarem a profesorem Vladimírem Smékalem.

Rovněž proběhl křest nové publikace, kterou pod vedením a díky laskavému vydání pana Jiřího Adamce napsal tým Camina.

Přednáška 25.4.2016
Na pozvání paní Mgr. Šárky Dořičákové se dne 25. dubna 2016 uskutečnilo na Ostravské univerzitě, fakultě sociálních studií, katedře sociální práce formou tutoriálu představení Charity Vsetín a služby psychosociální rehabilitace Camino. Mgr. Zdeňka Chytilová studentům detailně vysvětlila základní cíle a programovou náplň, principy managementu.
Dotazy studentů na rozdíly v přístupech a formách práce psychologů a psychosociálních pracovníků ke klientům s psychiatrickou diagnózou, metodu existenciální konciliace, vysvětlil Mgr. Miroslav Kadlubiec.

Vladimír Smékal - Transakční analýza
Vladimír Smékal - Transakční analýza
Seminář v Brně na Filosofickém semináři Jiřího Adamce, sobota 12.3.2016, přednáška profesora Vladimíra Smékala o Transakční analýze.

Rodina ve zdraví a v nemoci
Měl jsem tu čest na letošních Dnech duševního zdraví uvést přednášku docenta Karla Balcara k tématu Rodina ve zdraví a v nemoci. Úspěch byl tak (očekávaně) velký, že pan docent přislíbil další pokračování.

Dny duševního zdraví 2015
Sbírka
Sbírka na pomoc příteli v Nepálu, Dinesh K.C., s rodinou. Květen 2015. Poděkování všem!

Sbírka
Přednáška o duševním zdraví ve Valašských Kloboukách na jarním setkání seniorů, 4.5.2015

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Více než osm desítek seniorů se sešlo v pondělí 4. května ve valašskolobouckém kulturním domě na tradiční jarní besídce. Komise pro sociální záležitosti pro ně připravila kulturní program i krátkou přednášku o duševním zdraví.

„Vážím si a obdivuji všechny, kteří dnes nezůstali doma, ale přišli za námi, aby se zapojili do připraveného programu. Čas, který tu společně trávíme, nám skrze vzájemná setkání a povídání určitě příjemně osvěží všední dny a nabije nás novou energií,“ přivítal seniory místostarosta Martin Janík. „Coby zkušení a znalí spoluobčané jste nedílnou součástí našeho města, ať už jako prarodiče, rodiče, přátelé, sousedé nebo členové místních spolků. A já bych vám jménem vedení města rád poděkoval za každou vaši snahu a odvedenou práci, kterou přispíváte k jeho rozvoji,“ vyjádřil díky místostarosta.

Radost, ale i dojetí vykouzlily u přítomných svým vystoupením děti z Klobučánku pod vedením Hany Tarabusové. Jejich pásmo plné valašských říkadel a písniček sklidilo zasloužené ovace. K cimbálu a písničkám větších dětí se přidali i lidé v sále.

Z institutu edukace a prevence duševního zdraví si přišel se seniory popovídat Miro Kadlubiec, který také představil novou sociální službu pro lidi s duševním onemocněním, která začala od poloviny dubna ve Val. Kloboukách působit.

Drobné a chutné pohoštění pro účastníky akce připravili žáci Středního odborného učiliště Valašské Klobouky. Ti se postarali také o profesionální obsluhu, za to vše jim patří velké poděkování.

Většina seniorů odcházela v dobré, optimistické náladě, ke které přispěl jednak zajímavý program, ale také to, že se sešli se svými známými, a při kávě či čaji si popovídali a zavzpomínali.

Sandra Novotná Kollerová, tisková mluvčí


Profesor Vladimír Smékal, Jiří Adamec, setkání Brno, 28.2.2015
Profesor Vladimír Smékal, Jiří Adamec, setkání Brno, 28.2.2015

Přednáška na Filosofickém semináři u Jiřího Adamce v Brně 1.11.2014 k tématům hraničních životních situací.
Přednáška na Filosofickém semináři u Jiřího Adamce v Brně 1.11.2014 k tématům hraničních životních situací.

Multidisciplinární setkání v Caminu 2. října 2014
Multidisciplinární setkání v Caminu 2. října 2014

Dny duševního zdraví 2014
Camino - od 9:56

››› Zpět na aktuální akce ‹‹‹