Institutio Quaestio Logos Exsistentia
EDUKACE A PREVENCE DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Poradenství pro dospělé
Existeciální konciliátor
Exsistõ conciliãtor
Mgr. Miro J. Kadlubiec
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

CV

Miroslav J. Kadlubiec, narozen v r. 1956.

Před rokem 1989 kvůli osobním postojům nebylo umožněno oficiální studium, využívány jiné, soukromé možnosti.
Zaměstnán například jako lodník, kormidelník, řidič nákladního vozu nebo bagrista.

Po změně ve společenských poměrech doplněno vzdělání v oblastech:

  • Management se zaměřením na komunikaci na VŠMVV, Praha
  • Psychologie na Filosofickém semináři, katedře teorie, Brno
  • Sociální práce (bakalářský stupeň) na Univerzitě Palackého, Filosofické fakultě, katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Olomouc
    • Logoterapie a existenciální analýza Viktora Emanuela Frankla, možnosti jejich využití v sociální práci
  • Andragogika (magisterský stupeň) na Univerzitě Palackého Olomouc, Filosofické fakultě, katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Olomouc
    • Transdisciplinarita andragogiky

Zkušenosti s prací v Charitě v letech 2003 - 2004, v období od roku 2007 do roku 2012 zaměstnán v organizaci Iskérka, která pomáhá lidem s psychiatrickou diagnózou – zde primárně zodpovědnost za vedení individuálních rozhovorů.

V současné době spolupracuje s Charitou Vsetín s Centrem psycho-sociální rehabilitace Camino pro dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním. Pracuje rovněž jako dobrovolník v organizaci Adorea.

Pracovní a studijní pobyty v Nizozemí v organizaci De Boei, Eindhoven.

Průběžné vzdělávání v Logoterapii a Existenciální analýze na PVŠPS v Praze u docenta PhDr. Karla Balcara, CSc.

Členství v profesních organizacích:

Držitel poprvé udělovaného ocenění MPSV "Gratias" za přínos oboru sociální práce v roce 2018