PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Revitalizace psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

CV

Miroslav J. Kadlubiec, narozený v r. 1956.

Před rokem 1989 mi nebylo umožněno kvůli osobním postojům jakékoliv oficiální vzdělání podle mého vlastního výběru, zájmů, předpokladů.

Iluze o gymnáziu či uměleckoprůmyslové škole a pak o pokračování ve studiu na vysoké škole humanitního typu mi již v patnácti letech tehdejší režim velmi rychle odstranil.

Nebylo tehdy pro společnost příliš žádoucí, abych zbytečně moc studoval. Důvody dnes již znějí trochu jako ze starého, druhořadého filmu...

Jsem dnes pyšný na to, že jsem prošel vyučením v železárnách v Třinci, s pomocí rodinných přátel jsem poté dosáhl alespoň maturity na střední škole hutnické.

Zaměstnán jsem byl například jako lodník, kormidelník s kapitánským patentem (jsem na to dodnes pyšný), řidič nákladního vozu nebo bagrista. Spoustu věcí jsem se naučil a poznal lidi, ke kterým bych se z akademického či úřednického světa nikdy nepřiblížil a oni by mne nepřijali. Dodnes tyto zkušenosti využívám ve své současné profesi.

Ke studiu toho, co mne opravdu zajímalo, jsem využíval jiné, soukromé možnosti.

Po změně ve společenských poměrech jsem si v klidu a podle svého výběru doplnil vzdělání v oblastech:

 • Management se zaměřením na komunikaci na VŠMVV, Praha
 • Sociální práce (bakalářský stupeň) na Univerzitě Palackého, Filosofické fakultě, katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Olomouc
  • Logoterapie a existenciální analýza Viktora Emanuela Frankla, možnosti jejich využití v sociální práci
 • Andragogika (magisterský stupeň) na Univerzitě Palackého Olomouc, Filosofické fakultě, katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Olomouc
  • Transdisciplinarita andragogiky
 • Sociálna práca (rigorózní řízení) na VŠMP ISM Slovakia v Prešove, katedre spoločenských vied
  • Transdisciplinární přístup v poskytování sociálních služeb se zaměřením na klienty s psychiatrickou diagnózou

V práci, která mne oslovuje, zajímá a naplňuje mám také tyto zkušenosti:

 • V Charitě Valašské Meziříčí jako řidič, pečovatel v letech 2003 - 2004, pak ještě znovu rok jako sociální pracovník – práce s lidmi bez domova.
 • V období od roku 2007 do roku 2012 jsem byl zaměstnán v organizaci  Iskérka, která pomáhá lidem s psychiatrickou diagnózou - zde primárně zodpovědnost za vedení individuálních rozhovorů.
 • V současné době spolupracuji s Charitou Vsetín v psycho-sociální rehabilitaci  Camino Vsetín (činnost, spolupráce je zaměřena na dospělé osoby s dlouhodobým duševním onemocněním).
 • Pracuji rovněž jako dobrovolník v organizaci Adorea.
 • Pracovní a studijní pobyty jsem absolvoval u přátel v Nizozemí, v Severním Brabantsku, v organizaci  De Boei, GGzE Eindhoven etc.
 • Absolvuji léta průběžné vzdělávání v Logoterapii a Existenciální analýze na PVŠPS v Praze u vzácného přítele docenta PhDr. Karla Balcara, CSc., který s námi také v Caminu několik let spolupracuje, přednáší a pořádá semináře na Dnech duševního zdraví Vsetín.

Moje členství v profesních organizacích:

Jsem hrdým držitelem poprvé udělovaného ocenění MPSV "Gratias" za přínos oboru sociální práce v roce 2018.

Jsem akreditovaným lektorem MPSV s vlastním výukovým programem.

Díky podpoře svých přátel jsem byl honorárně jmenován Dr. h. c. Phil.