PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Revitalizace psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Tolle, lege

 • Adamska, Immakulata, S. J. OCD - Milosrdenství, chudoba, radost
 • Akvinský, Tomáš - O bytí a bytnosti (De ente et essentia) 1887
 • Akvinský, Tomáš - O stvoření, výběr otázek z Teologické sumy
 • Akvinský, Tomáš - Otázky o ctnostech I
 • Albert Veliký (Albertus Magnus) - O primknutí sa k Bohu (De adherendo Deo)
 • Andreotti, Giulio - Matteo Ricci. Jezuita v Číně. Rozprava o přátelství
 • Ange, Daniel - Jan Pavel II.
 • Anselm z Canterbury - Fides quaerens intellectum, Proslogion, De Veritate, De Libertate Arbitrii (Víra, která hledá porozumění, Oslovení, O Pravdě, O svobodě rozhodování)
 • Aramejský otčenáš
 • Augustinus, Aurelius - Vyznání (Confessiones)
 • Aumann, Jordan - Křesťanská spiritualita v katolické tradici
 • Ávila, Santa Teresa de Jésus - El castillo interior (Hrad v nitru)
 • Bargellini, Piero - Bernardín Sienský
 • Bergolio, Mario Jorge - František papež chudých
 • Bischop, Jim - Den, kdy zemřel Kristus
 • Błoch, Grzegorz B. - Ján Duns Scotus. Život a dielo
 • Boëthius, Severinus - Teologické traktáty
 • Bonaventura - De reductione artium ad theologiam (Jak přivést umění zpět k teologii)
 • Borriello, Luigi, Edmondo Caruana a Maria Del Genio - Slovník křesťanských mystiků
 • Bosco, Tresio - Padre Pio
 • Bradáč, Josef - Posvátná znamení
 • Bridge, Antony - Křížové výpravy
 • Centrálna komisia Veľkého jubilea 2000 - Cristo Verbo del Padre
 • Cordini, Franco - František z Assisi
 • Cumming, John - Dopisy velkých osobností hříšníkům I.,II., III. (Letters from Saints to Sinners)
 • Cyril Jeruzalémský - Mystagógické katecheze
 • Dachovský, Karel - Sv. Bernard z Clairvaux
 • Dachovský, Karel - Sv. Karel Boromejský
 • Dachovský, Karel - Svatý Vincenc de Paul
 • Dajczer, Tadeusz - Rozjímání o víře (Rozwaźania o wierze)
 • Damašský, Jan - Řeči na obranu obrazů
 • De la Cruz, San Juan - Temná noc (Noche oscura)
 • De Wohl, Louis - Longinovo kopí
 • Dinzelbacher, Peter - Poslední věci člověka (Die letzen Dinge)
 • Dyczewski, Leon, OFM - Svatý Maxmilián Maria Kolbe
 • Edwards, Jonathan - O pravé povaze ctnosti (The Nature of True Virtue)
 • Efrém Syrský - Hymny o ráji
 • Elbel, Martin - Bohemia Franciscana
 • Eriugena, Scotus Jan - Homilie a komentář k Janovu evangeliu
 • Ford, Desmond - Světec ze Skotska svatý Jan Ogilvie SJ (Neznámý olomoucký mučedník)
 • Fromaget, Michel - Symbolismus čtyř bytostí: Ezechiel, svatý Jan a křesťanská tradice (Přeložil Miloslav Šebela)
 • Foucauld, Charles - Duchovní životopis
 • Frossard, André - Dieu en guestions
 • Gibbon, Edward - Úpadek a pád Římské říše (The Decline and Fall of the Roman Empire) (1983)
 • Gobry, Ivan - Franz von Assisi
 • Green, Julien - Bratr František
 • Grignon, Ludvík–Maria - O pravé Mariánské úctě
 • Guardini, Romano - Člověk a osoba (Welt und Person)
 • Guardini, Romano - O živém Bohu
 • Guardini, Romano - Těžkomyslnost a její smysl
 • Halík, Tomáš - Chci, abys byl. Křesťanství po náboženství
 • Hellinger, Bert - Myšlenky o Bohu. Jejich kořeny a jejich působení
 • Hellinger, Bert - Přirozená mystika. Cesty spirituální zkušenosti
 • Hengel, Martin - Evangelista Lukáš. První křesťanský dějepisec
 • Holtz, Trangott - Ježíš z Nazareta
 • Hünermann, Wilhelm - Mnich mezi vlky (Sv. Jan Kapistránský)
 • Isidor ze Sevilly - Etymologie I. - III.
 • Janovský, František - Marek z Aviana patron a štít Evropy - Životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací
 • Jeroným (Eusebius Sofronius Hieronymus) - Legendy o poustevnících (Vitae eremitarum)
 • Joseph Ratzinger (Benedikt XVI., papež) - O počátcích církve. Promluvy o apoštolech a jejich spolupracovnících
 • Kempenský, Tomáš - Následování Krista (De Imitatione Christi)
 • Klimakos, Ióannés - Nebeský žebřík
 • Kohut, Vojtěch - Moudrost mystiků
 • Kranz, Gilbert - Augustin
 • Kusánský, Mikuláš - O vrcholu zření
 • Kuschel, Josef–Karl - Spor o Abrahama
 • Lawrence, Hugh - Dějiny středověkého mnišství (Medieval Monasticism)
 • Le Goff, Jacques - Hledání středověku (Á la recherche du Moyen Âge)
 • Le Goff, Jacques - Svatý František z Assisi
 • Le Goff, Jacques - Svatý Ludvík (Saint Louis)
 • Le Goff, Jacques - Tělo ve středověké kultuře (Une historie du corps au Moyen Âge)
 • Locke, John - Dopis o toleranci (A Letter on Toleration)
 • Lužný, Dušan - Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie
 • Maclellan, Alec - Záhada Longinova kopí
 • Machovec, Milan - Svatý Augustin
 • Machula, Tomáš - De aeternitate mundi sv.Tomáše Akvinského v historické perspektivě
 • Metz, Baptist Johan - Úvahy o politické theologii
 • Minařík, Klement - Pražští mučedníci
 • Moore, Thomas - Kniha o duši (Care of the Soul) Pohled hlubinné psychologie a spirituálních tradic na problémy všedního života. Předmluva Tomáš Halík
 • Mundy, Linus - Bůh není samotář. Duchovní obnova se sv. Benediktem a sv. Bernardem
 • Nigg, Walter - Benedikt z Nursie. Otec západního mnišství
 • Nigg, Walter - Jan z Boha (Johannes von Gott)
 • Novotný, Jiří - Basil Veliký a jeho doba
 • Ohler, Norbert - Náboženské poutě ve středověku a novověku
 • Opartný, Aleš et. - Malý slovník sekt
 • Orfeová, Christine V., Tebová, Mary E. - Misionár s horiacim srdcom. Svätý Izák Jogues
 • Pachman, Luděk - Boha nelze vyhnat
 • Parisciani, Gustavo - Svatý Josef Kopertinský
 • Partridge, Ch., Melton, G., Vojtíšek, Zdeněk - Encyklopedie nových náboženství
 • Přísloví krále Šalomouna
 • Ratzinger, Joseph - Eschatologie
 • Ratzinger, Joseph - Evropa
 • Ratzinger, Joseph - Evropa Benedikta z Nursie v krizi kultur
 • Ratzinger, Joseph (Benedikt XVI., papež) - O počátcích církve
 • Ratzinger, Joseph (Benedikt XVI., papež) - Otcové církve. Od Klementa Římského po Augustina
 • Ratzinger, Joseph (Benedikt XVI., papež) - Velké postavy středověké církve
 • Rivier, André - Ignace de Loyola fonde la Compagnie de Jésus
 • Rohr, Richard, OFM - Cesta divokého muže. Úvahy o mužské spiritualitě
 • Rohr, Richard, OFM - Naděje proti temnotám. Dnešním neklidným světem se sv.Františkem
 • Rohr, Richard, OFM - Stát se moudrým mužem. Úvahy o mužské spiritualitě
 • Rohr, Richard, OFM - Why be Catholic (Understanding our Experience and Tradition)
 • Roterodamus, Erasmus - Humanismi et pacis praedicator (Hlasatel humanistických a mírových myšlenek)
 • Rotter, Hans - Sexualität und christliche Moral
 • Rupnik, I. Marko - O duchovním rozlišování. Cesta ke zralosti
 • Saint Issac Jogues - With Burning Hearth
 • Short, William J. OFM - Chudoba a radost. Františkánská tradice (Poverty and Joy. The Franciscan Tradition)
 • Scherer, Georg - Tomáš Akvinský
 • Schermer, Victor L. - Duch a duše (Spirit and Psyche)
 • Scotus Duns, John - Teológia ako praktická veda
 • Sokol, Jan - Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnému
 • Sonntag, Peter F. - Tomáš Morus. Dopisy z vězení
 • Sousedík, Stanislav - Jan Duns Scotus - doctor subtilis a jeho čeští žáci
 • Sousedík, Stanislav a další, sborník přednášek - Křesťanství a filosofie. Postavy latinské tradice (Aurelius Augustinus, Boëthius, Jan Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský, Jan Duns Scotus)
 • Sprenger, J., Kramer, H. - Kladivo na čarodějnice (Malleus maleficarum)
 • Starý zákon - Knihy rozjímavé III - Sírachovec, Kniha moudrosti
 • Steiner, Rudolf - Křesťanství jako mystická skutečnost a mysteria starověku
 • Steward, Columba, OSB - Modlitba a komunita (Prayer and Community)
 • Stinissen, Wilfried - Křesťanská hlubinná meditace
 • Strachota, Pavel - Hlasy otců
 • Sudbrack, Josef - Náboženská zkušenost a lidská duše
 • Sulpicius, Severus - Život svatého Martina
 • Svatý Augustin - Katechetické spisy
 • Sv. Jan Damašský - Řeči na obranu obrazů
 • Špidlík, Tomáš - Apoštol národů svatý Pavel
 • Špidlík, Tomáš - O povolání. Několik užitečných rad. (Poslední kniha kardinála Špidlíka)
 • Steinová, Edita - Myšlenky a meditace
 • Tetlow, J. C. - O duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly
 • Tomkins, Stephen - A Short History of Christianity (Stručné dějiny křesťanství)
 • Vopřada, David - Svatý Ambrož a tajemství Krista
 • Voillaume, René - Medzi ľudmi. Duchovný odkaz Charlesa de Foucaulda
 • Vyhlídal, Zdeněk - Sarkander
 • White, Victor - Bůh a nevědomí. Teologie versus psychologie
 • Wilhelm, Bonaventura J. - Svatý František Serafínský
 • Wilkinson, Philip - Ilustrovaný slovník náboženství
 • Woods, Richard, OP - Mystika a proroctví (Mysticism and Prophecy)
 • Woods, Thomas E. - Jak katolická církev budovala západní civilizaci
 • Wust, Peter - Nejistota a odhodlání
 • Zandler, Martin - Křesťan a zdraví

zpět