PhDr. Mgr. Miro J. Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Ambulance psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Sociologie

 • Adorno, Theodore W., Horkheimer, Max - Schéma masové kultury
 • Bakalář, Petr - Tabu v sociálních vědách
 • Bauman, Zygmund - Sociologie (Zarys socjologii)
 • Bauman Zygmund, May Tim - Myslet sociologicky - Netradiční uvedení do sociologie
 • Biederlack, T. J. - Otázka sociální (1896)
 • Bláha, Arnošt Inocenc - Ethika jako věda. Úvod do dějin a theorie mravnosti
 • Bourdieu, Pierre - Sociologické hledání sebe sama
 • Bronowski, Jacob - Vzestup člověka
 • Buruma, Ian - Vražda v Amsterodamu. Smrt Thea van Gogha. Meze smířlivosti
 • >
 • Hanuš, Jiří a kol. - Meze smířlivosti. Diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu
 • Carpenter Edvard, Ruskin John, Havelka Em. - Civilisace, její následky a léčení / Tomu poslednímu / Sebevzdělání / Volná škola, přeložil Edvard Beneš, Praha 1910
 • Chalupný, Emanuel - Sociologie pro každého
 • Copans, Jean - Základy antropologie a etnologie (Introduction á l‘ethnologie et á l’anthropologie)
 • Daneš, J. V. - Země a vývoj lidstva (1927)
 • De Witt Talmage, Thomas - Social Dynamite or the Wickedness of Modern Society (Ohavnosti moderní společnosti) 1872
 • Draper, William John - Dějiny konfliktů mezi náboženstvím a vědou (1873)
 • Finkielkraut, Alain - Destrukce myšlení
 • Fischer, Josef Ludvík - Případ Sokrates
 • Foucault, Michel - Slova a věci (Les mots et les choses)
 • Fourastié, Jean - 40000 hodin
 • Giddens, Anthony - Důsledky modernity
 • Giddens, Anthony - Sociologie
 • Guggenbühl-Craig, Adolf - Nebezpečí moci v pomáhajících profesích (Macht als Gefahr beim Helfer)
 • Han Byung-Chul - Vyhořelá společnost
 • Havlík, Radomír - Úvod do sociologie
 • Havlík, Radomír, Koťa, Jaroslav - Sociologie výchovy a školy
 • Hubinger, V., kol. - Národy celého světa
 • Jandourek, Jan - Čítanka sociologických klasiků
 • Jandourek, Jan - Úvod do sociologie
 • Keller, Jan - Úvod do sociologie
 • Keller, Jan - Nedomyšlená společnost
 • Keller, Jan - Soumrak sociálního státu
 • Kopřiva, Karel - Lidský vztah jako součást profese
 • Krebs, Vojtěch - Sociální politika
 • Kuhn, Thomas Samuel - Struktura vědeckých revolucí. The Structure of Scientific Revolutions
 • Le Bon, Gustave - Psychologie davu (La Psychologie des Foules)
 • Leirman, Walter - Čtyři kultury ve vzdělávání
 • Lévi-Strauss, Claude - Antropologie a problémy moderního světa
 • Lévi-Strauss, Claude - Smutné tropy (Tristes Tropiques) (1955)
 • Lewis, B. Ralph - Great Civilisation
 • Lipovetsky, Gilles - Hypermoderní doba - Od prožitku k úzkosti
 • Lužný, Dušan - Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie
 • Matoušek, Oldřich - Sociální služby
 • Matoušek, Oldřich - Základy sociální práce
 • McRobbie, Angela - Aktuální témata kulturálních studií
 • Murphy, Robert F. - Úvod do kulturní a sociální antropologie
 • Papežská rada pro spravedlnost a mír - Kompendium sociální nauky církve
 • Petrusek, M., Balon, J. - Společnost naší doby
 • Pieper, Josef - Základní formy sociálních pravidel hry (Grundformen sozialer Spielregeln)
 • Popper, Karl R. - Bída historicismu
 • Rousseau, Jean Jacques - Du Contrat Social
 • Rousseau, Jean Jacques - O původu nerovnosti mezi lidmi (Discours sur l’origine et les fondements de i’inegalité parmi les hommes) (1872)
 • Scruton, Roger - Slovník politického myšlení
 • Sousedík, Stanislav - Jan Duns Scotus - doctor subtilis a jeho čeští žáci
 • Sousedík, Stanislav - Svoboda a lidská práva. Jejich přirozenoprávní základ
 • Úlehla, Ivan - Umění pomáhat
 • Van Eysinga, E. - Věda, náboženství, umění (1925)
 • Wolf, Josef - Abeceda národů
 • Wolf, Josef - Kulturní a sociální antropologie
 • Wolf, Josef - Poslední svědkové pravěku
 • Wuketits, Franz M. - Přírodní katastrofa jménem člověk. Vývoj bez pokroku

zpět