PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Revitalizace psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Psychologie

 • Adamec, Jiří - Ad: www.psychostudium.cz
 • Adamec, Jiří - Axiologie a psychoterapie. Na cestě k logoterapii V. E. Frankla z Maxe Schelera
 • Adler, Alfred - Smysl života
 • Aeppli, Ernst - Psychologie snu
 • Ambler, Zdeněk - Klinická neurologie
 • Anderson, Harlene - Konverzace, jazyk a jejich možnosti, postmoderní přístup k terapii
 • Andrlová, Michaela - Současné směry v české psychoterapii
 • Bakalář, Eduard - Předposlední psychohry
 • Balcar, Karel - Úvod do studia psychologie osobnosti
 • Bartko, Daniel - Moderní psychohygiena
 • Bateson, Gregory - Mind and Nature: A Nescessary Unity (Mysl a příroda, nezbytná jednota)
 • Benda, Jan - Mystika a schizofrenie
 • Berne, Eric - Co řeknete, až pozdravíte. Transakční analýza životních scénářů. (What Do You Say After You Say Hello? The Psychology of Human Destiny)
 • Berne, Eric - Jak si lidé hrají (Transakční analýza)
 • Brown, J.A.C. - Freud and the Post–freudians
 • Burdová, Ilona - Křesťanská psychoterapie
 • Colman, M. Andrew - Oxford Dictionary of Psychology
 • Cvekl, Jiří - Sigmund Freud
 • Černocký, Karel - Duševní zdravověda 1946
 • Černoušek, Milan - Šílenství v zrcadle dějin
 • Drapela, J. Viktor - Přehled teorií osobnosti (přeložil Karel Balcar)
 • Ellis, Albert - Racionálně emoční behaviorální terapie (REBT)
 • Ellis, Albert - Trénink emocí (práce s REBT)
 • Erikson, H. Erik - Dětství a společnost
 • Erikson, H. Erik - Životní cyklus rozšířený a dokončený
 • Frankl, Viktor Emil - A přesto říci životu ano
 • Frankl, Viktor Emil - Bergenlebnis und Sinnerfahrung (Prožitek hor a zkušenost smyslu)
 • Frankl, Viktor Emil - Die Psychoterapie in der Praxis
 • Frankl, Viktor Emil - Grundkonzepte der Logoterapie
 • Frankl, Viktor Emil - Léčba smyslem - Základy a aplikace logoterapie (Doslov - Karel Balcar)
 • Frankl, Viktor Emil - Lékařská péče o duši
 • Frankl, Viktor Emil - O smyslu života. V každé krizi se skrývá příležitost
 • Frankl, Viktor Emil - Psychoterapie a náboženství
 • Frankl, Viktor Emil - Psychoterapie pro laiky (Přeložil Vladimír Smékal)
 • Frankl, Viktor Emil - Trpiaci člověk
 • Frankl, Viktor Emil - Teorie a terapie neuróz (Překlad, závěr etc. Karel Balcar)
 • Frankl, Viktor Emil - Utrpenie z nezmyselného života
 • Frankl, Viktor Emil - Vůle ke smyslu
 • Frankl, Viktor Emil - Was nicht in meinem Büchern steht - autobiografie
 • Frankl, Viktor Emil, Lapide, Pinchas - Bůh a člověk hledající smysl (Gottsuche und Sinnfrage)
 • Franz, von, Marie-Louise - Mýtus a psychologie
 • Freud, Sigmund - Das große Lesenbuch
 • Freud, Sigmund - Práce k sexuální teorii a k učení o neurosách
 • Freud, Sigmund - Přednášky k úvodu do psychoanalysy, Nová řada k přednášek k úvodu do psychoanalysy
 • Freud, Sigmund - Studie o hysterii, Zlomek analysy případu hysterie
 • Freud, Sigmund - Výklad snů
 • Fromm, Erich - Anatomie lidské destruktivity
 • Fromm, Erich - Lidské srdce
 • Fromm, Erich - Psychoanalyse und Religion (Psychoanalýza a náboženství)
 • Fromm, Erich - The Art of Loving (Umění milovat)
 • Fromm, Erich - To have or to be? (Mít nebo být?)
 • Fürst, Maria - Psychologie
 • Goldberg, Elkhonom - Jak nás mozek civilizuje (Překlad František Koukolík)
 • Gregory, L. Richard - The Oxford Companion to the Mind
 • Grün, Anselm - Deprese jako šance
 • Haley, Jay - Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona
 • Harris, A. Thomas - Já jsem OK, ty jsi OK (Transakční analýza)
 • Hartl, P., Hartlová H. - Psychologický slovník
 • Hayes, Nicky - Aplikovaná psychologie
 • Hayes, Nicky - Psychologie týmové práce
 • Hayes, Nicky - Základy sociální psychologie
 • Hellinger, Bert - Myšlenky o Bohu. Jejich kořeny a jejich působení
 • Hellinger, Bert - Přirozená mystika. Cesty spirituální zkušenosti
 • Hillman, James - Nová vize psychologie
 • Hlavinka, Pavel - Daseinsanalýza
 • Honzák, Radkin - Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření
 • Horney, Karen - Neurotická osobnost naší doby
 • Jung, Gustav Carl - Duše moderního člověka
 • Jung, Gustav Carl - Vybrané spisy
 • Kast, Verena - Úzkost a její smysl. Vom Sinn der Angst
 • Kašparů, Max - Základy pastorální psychiatrie
 • Kliment, Pavel - Psychologie osobnosti
 • Kliment, Pavel - Sociální psychologie
 • Kliment, Pavel - Speciální psychopatologie
 • Klimentová, Eva - Teorie a metody sociální práce I - III.
 • Kolominskij, J. L. - Tajemství psychologie
 • Kosová, Martina a kol. - Logoterapie
 • Kratochvíl, Stanislav - Jak žít s neurózou
 • Kratochvíl, Stanislav - Psychoterapie
 • Kratochvíl, Stanislav - Základy psychoterapie
 • Křivohlavý, Jaro - Dvě lásky
 • Křivohlavý, Jaro - Hořet, ale nevyhořet
 • Křivohlavý, Jaro - Já a ty
 • Křivohlavý, Jaro - Jak přežít vztek, zlost a agresi
 • Křivohlavý, Jaro - Jak zvládat depresi
 • Křivohlavý, Jaro - Konflikty mezi lidmi
 • Křivohlavý, Jaro - Mít pro co žít (Věnováno V.E.Franklovi)
 • Křivohlavý, Jaro - O moudrosti
 • Křivohlavý, Jaro - O odpouštění
 • Křivohlavý, Jaro - O vděčnosti
 • Křivohlavý, Jaro - Poslední úsek cesty
 • Křivohlavý, Jaro - Povídej, naslouchám
 • Křivohlavý, Jaro - Pozitivní psychologie
 • Křivohlavý, Jaro - Psychologie modrosti a dobrého života
 • Křivohlavý, Jaro - Psychologie nemoci
 • Křivohlavý, Jaro - Psychologie pocitů štěstí. Současný stav poznání
 • Křivohlavý, Jaro - Psychologie smysluplnosti života
 • Křivohlavý, Jaro - Psychologie vděčnosti a nevděčnosti
 • Křivohlavý, Jaro - Psychologie zdraví
 • Křivohlavý, Jaro - Sdílení naděje
 • Křivohlavý, Jaro - Slova potěšení a povzbuzení
 • Křivohlavý, Jaro - Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie
 • Kučerová, Helena - Schizofrenie v kasuistikách
 • Längle, Alfried - Osobní existenciální analýza (PEA) jako terapeutický přístup (Překlad Karel Balcar)
 • Längle, Alfried - Smysluplně žít - aplikovaná existenciální analýza (Překlad Karel Balcar)
 • Längle, Silvia - Žít svůj vlastní život (Překlad Karel Balcar)
 • Le Bon, Gustave - Psychologie davu (La Psychologie des Foules)
 • Lesný, Ivan - Zpráva o nemocech mocných. Významné historické postavy očima neurologa
 • Lister–Ford, Christine - Transakční analýza
 • Lukasová, Elisabeth - I tvoje utrpení má smysl
 • Lukasová, Elisabeth - Základy logoterapie (Lehrbuch der Logotherapie)
 • Malá, Eva - Psychiatrie
 • Marek A. M. OP - Psychologie
 • Maslow, Abraham Harold - O psychologii bytí
 • Matějček, Zdeněk - Psychologické eseje
 • Matoušek, Oldřich - Potřebujete psychoterapii?
 • Millon, Theodore et Davis, Roger - Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie
 • Morávek, Milan, Menert, Evžen - Otázky vzniku a povahy psychiky (Problems of the Origin and Character of Psychic) 1965
 • Nakonečný, Milan - Malá encyklopedie současné psychologie
 • Nakonečný, Milan - Průvodce dějinami psychologie
 • Nakonečný, Milan - Psychologie téměř pro každého
 • Newton, M. John - Wittgenstein a psychoanalýza
 • Nykl, Ladislav - Pozvání do Rogersovské psychologie
 • Orel, Miroslav, Facová,Věra - Člověk, jeho mozek a svět
 • Orel, Miroslav, Facová,Věra - Člověk, jeho smysly a svět
 • Papežová, H. a kol. - Naléhavé stavy v psychiatrii
 • Peseschkian, Nossrat - Psychoterapie v každodenním životě
 • Piaget, Jean - Psychologie inteligence
 • Pinkava, Václav - Průvodce inteligentního laika džunglí současné psychologie a psychiatrie
 • Plháková, Alena - Dějiny psychologie
 • Plháková, Alena - Učebnice obecné psychologie
 • Poněšický, Jan - Psychosomatika
 • Popielski, Kazimierz - Noetická dimenzia osobnosti
 • Praško, Ján - Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti
 • Prinzhorn, Hans - Bildnerei der Geistekranken (Výtvarná tvorba duševně nemocných) 1922
 • Raboch, Jiří - Basic psychopatological Terms and Psychiatric Diagnosis
 • Remeš, Prokop - Existenciální hagioterapie (Spiritualita a psychoterapie)
 • Remeš, Prokop - Nahá žena na střeše (Psychoterapeutické aspekty biblických příběhů)
 • Rieger, Zdeněk - Loď skupiny
 • Rogers, R. Carl - A Way of Being (Způsob bytí)
 • Rubinštejn, L. S. - Základy obecné psychologie (Osnovy obščej psichologii) 1946
 • Říčan, Pavel - Cesta životem
 • Říčan, Pavel - Psychologie náboženství a spirituality
 • Říčan, Pavel - Psychologie osobnosti
 • Říčan, Pavel, Balcar, Karel - Dětská klinická psychologie
 • Sheehy, Noel - Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů
 • Schwartz, Joseph - Dějiny psychoanalýzy
 • Smékal, Vladimír - O lidské povaze
 • Smékal, Vladimír - Psychologie duchovního života
 • Smékal, Vladimír - Psychologie osobnosti
 • Smékal, Vladimír - Víš, jak žít?
 • Snyder, C. R. - Handbook of Hope
 • Snyder, C. R. - Handbook of Positive Psychology
 • Styx, Pavel - O psychiatrii
 • Svoboda, Mojmír - Psychologická diagnostika dospělých
 • Svoboda, Mojmír - Psychopatologie a psychiatrie
 • Šmarda, Jan - Biologie pro psychology a pedagogy
 • Špatenková, Naděžda - Poradenství pro pozůstalé
 • Špatenková, Naděžda, Bolomská, Barbora - Reminiscenční terapie
 • Špatenková, Naděžda et al. - O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie
 • Tavel, Pavel - Smysl života podle Viktora Emanuela Frankla
 • Timuľák, Ladislav - Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru
 • Tolan, Janet - Na osobu zaměřený přístup v poradenství a psychoterapii (ad. Rogers)
 • Tschuschke, Volker - Psychoonkologie
 • Vavrda, Vladimír - Otázky soudobé psychoanalýzy
 • Vencovský, Eugen - Čtení o psychiatrii
 • Vitoň Jan, Velemínský Miloš st. - Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí - jeho reflexe v umělecké literatuře
 • Wágnerová, Marie - Psychopatologie pro pomáhající profese
 • Watzlawick, Paul - Úvod do neštěstí
 • Yalom, D. Irvin - Existential Psychotheraphy
 • Yalom, D. Irvin - Chvála psychoterapie
 • Youngson, Robert M. - O šílenství, podivínství a genialitě. Přehled mimořádných stavů lidské mysli
 • Zeig, K. Jeffrey - Umění psychoterapie (Předmluva Stanislav Kratochvíl)
 • Zvolský, Petr a kol. - Obecná psychiatrie
 • Zvolský, Petr a kol. - Speciální psychiatrie

zpět