PhDr. Mgr. Miro J. Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Ambulance psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Legendum est

Est profecto animi medicina philosophia. - Filosofie je vskutku lékem pro duše.
Vita sine litteris mors est - Život bez vzdělání je smrt
Vivere est cogitare - Žít znamená přemýšlet

Cicero, Tuskulské hovory

Scientia est potentia - Vědění je moc
Scientia vincere tenebris - Vědění vítězí nad temnotou

Francis Bacon

Le couer a des raisons, que la raison ne conait pas - Srdce má své důvody, které rozum nechápe

Blaise Pascal

Lo que no me mata me hace más fuerte - Co mne nezabije, to mne udělá silnějším
Voluntas superior intelectu - Vůle je nadřazena rozumu

Friedrich Nietzsche

He that does you an ill turn will never forgive you - Ten, kdo ti ublížil, nikdy ti neodpustí
Every man is the architect of his own fortune - Každý je strůjcem svého štěstí
That sick man is not to be pitied who has his cure in his sleeve - Kdo si může pomoci a nepomůže, není hoden lítosti

Fortiter in re, suaviter in modo - Resolute in execution, gentle in manner or Vigorous in deed, gentle in manner – Neústupně, rázně ve věci samé, vlídně ve formě a způsobu podání

Úsloví z knihy Jak je třeba léčit lidské duše - Industriae ad curandos animae morbos,
autorem je italský generál jesuitského řádu Claudio Acquaviva, *14.09.1543 †1615


zpět