PhDr. Mgr. Miro J. Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Ambulance psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Slovníky, encyklopedie

 • Andragogický slovník, Grada, 2012
 • Encyklopedie antiky, Academia, 1973
 • Slovník antické kultury, Svoboda, 1974
 • Antická kultura-encyklopedie, Orbis, 1961
 • Antická próza, Odeon, 1975
 • Antická próza - O cizích osudech
 • Mluvnice řeckého jazyka
 • Čtení z antiky - výběr z prací starověkých myslitelů, Svoboda, 1969
 • Zamarovský, Vojtěch - Bohové a hrdinové antických bájí
 • Malá československá encyklopedie - 6 dílů, Academia, 1984
 • Ilustrovaný encyklopedický slovník - 3 díly, Academia, 1980
 • Evropa - historické události, MF, 1980
 • Slovník cizích slov, SPN, 1985
 • Galerie géniů, Albatros, 2003
 • Biologie člověka v obrazech, Avicenum, 1983
 • Biologie člověka, Fortuna, 2003
 • Biologie pro psychology a pedagogy, Portál, 2004
 • Praktický slovník medicíny, Maxdorf, 2005
 • The Timetables of History, Touchstone, 1991
 • Great Civilisation, Micropedia, 1999
 • Velká encyklopedie zeměpisu, Svojtka, 2003
 • Encyklopedie historie světa, Columbus, 1998
 • Státy a území světa, Libri, 1998
 • Naši cestovatelé a geografové, Libri, 1998
 • Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Libri, 1999
 • Amerika v proměnách staletí, Libri, 1998
 • Filosofický slovník, Svoboda, 1976
 • Dějiny filosofie, Svoboda, 1976
 • Obrazové dějiny filosofie, Universum, 2006
 • Přehled filosofie, Grafická unie, 1947
 • Treasury of Philosophy, Philosophical Library, 1955
 • Psychologický slovník, Portál, 2000
 • Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů, Barrister Principal, 2005
 • Malá encyklopedie současné psychologie, SPN, 1977
 • Oxford Dictionary of Psychology, Oxford, 2001
 • The Oxford Companion to the Mind, Oxford, 2004
 • The Oxford French - English Dictionary, Oxford, 1994
 • Longman Dictionary of Contemporary English, Longman, 1995
 • Velký anglicko - český slovník I.-IV., Academia, 1992
 • Řecko - český slovník, 1942
 • Sedláček, J., prof. - Latinsko-český a česko-latinský slovník (reprint z r. 1936)
 • Sociologický slovník, Portál, 2001
 • Slovník politického myšlení, Atlantis, 1999
 • Malý slovník sekt, KN, 1998
 • Encyklopedie nových náboženství, Knižní klub, 2004
 • Borriello, Luigi, Edmondo Caruana a Maria Del Genio - Slovník křesťanských mystiků
 • Dějiny umění, Odeon, 1979

zpět