PhDr. Mgr. Miro J. Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Ambulance psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Andragogika

 • Bartoňková, Hana - Foucaultovo andragogické kyvadlo
 • Bartoňková, H., Šimek, D. - Andragogika
 • Bauman Zygmund, May Tim - Myslet sociologicky - Netradiční uvedení do sociologie
 • Bláha, Arnošt Inocenc - Ethika jako věda. Úvod do dějin a theorie mravnosti
 • Beneš, Milan - Andragogika, filosofie - věda
 • Bertrand, Yves - Soudobé teorie vzdělávání (Théories contemporaines de l´éducation)
 • Bourdieu, Pierre - Sociologické hledání sebe sama
 • Brezinka, Wolfgang - Východiska k poznání výchovy
 • Bronowski, Jacob - Vzestup člověka
 • Buruma, Ian - Vražda v Amsterodamu. Smrt Thea van Gogha. Meze smířlivosti
 • Dvořáková, Miroslava a Michal Šerák - Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly. UK, Varia, 2016
 • Hanuš, Jiří a kol. - Meze smířlivosti. Diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu
 • Carpenter Edvard, Ruskin John, Havelka Em. - Civilisace, její následky a léčení. Tomu poslednímu. Sebevzdělání. Volná škola, přeložil Edvard Beneš, Praha 1910
 • Cipro, Miroslav - Průvodce dějinami výchovy
 • Finkielkraut, Alain - Co kdyby láska nikdy neskončila
 • Finkielkraut, Alain - Destrukce myšlení
 • Fischer, Josef Ludvík - Případ Sokrates
 • Fischer, Josef Ludvík - Základy poznání
 • Fischer, Josef Ludvík; Dratvová, Albína; Kozák, Jan Blahoslav - Filosofie a školy (1933)
 • Foucault, Michel - Slova a věci (Les mots et les choses)
 • Giddens, Anthony - Důsledky modernity
 • Han Byung-Chul - Vyhořelá společnost
 • Havlík, Radomír, Koťa, Jaroslav - Sociologie výchovy a školy
 • Hoffmanová, Eva - K. S. Amerling
 • Jabůrek, Martin a Nejeschleba, Tomáš (eds.) - Proměny vědění od Augustina k dnešku
 • Komenský, Amos Jan - Pansofický vychovatel (1956)
 • Kuhn, Thomas Samuel - Struktura vědeckých revolucí. The Structure of Scientific Revolutions
 • Leirman, Walter - Čtyři kultury ve vzdělávání
 • Lévi-Strauss, Claude - Antropologie a problémy moderního světa
 • Liessmann, Konrad Paul - Filosofie zakázaného vědění. Friedrich Nietzsche a černé stránky myšlení
 • Liessmann, Konrad Paul - Teorie nevzdělanosti - Omyly společnosti vědění
 • Liessmann, Konrad Paul - Universum věcí. K estetice každodennosti
 • Lipovetsky, Gilles - Hypermoderní doba - Od prožitku k úzkosti
 • Lužný, Dušan - Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie
 • McRobbie, Angela - Aktuální témata kulturálních studií
 • Murphy, Robert F. - Úvod do kulturní a sociální antropologie
 • Mužík, Jaroslav - Androdidaktika
 • Palouš, Radim - Heretická škola
 • Palouš, Radim - Homo educandus
 • Palouš, Radim - Komenského Boží svět
 • Palouš, Radim - Světověk a Časování
 • Palouš, Radim - Světověk neboli 1969
 • Patočka, Jan - Platónova péče o duši a spravedlivý stát
 • Plamínek, Jiří - Vzdělávání dospělých
 • Prášilová, Michaela - Tvorba vzdělávacího programu
 • Průcha, Jan a Veteška, Jaroslav - Andragogický slovník
 • Roterodamus, Erasmus - Humanismi et pacis praedicator (Hlasatel humanistických a mírových myšlenek)
 • Sousedík, Stanislav - Jan Duns Scotus - doctor subtilis a jeho čeští žáci
 • Stark, Stanislav - Filosofie výchovy jako filosofie lidské aktivity a dialogu: se zaměřením na učení Hanse-Georga Gadamera a Otto Friedricha Bollnowa
 • Špatenková, Naděžda - Poradenství pro pozůstalé
 • Špatenková, Naděžda, Bolomská, Barbora - Reminiscenční terapie
 • Špatenková, Naděžda et al. - O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie
 • Štverák, K., Čadská, M. - Stručný průvodce dějinami pedagogiky
 • Tondl, L. a kolektiv - Současná západní filosofie (1958)
 • Váňa, Tomáš - Jazyk a totalitarismus
 • Veteška, Jaroslav a Michaela Tureckiová - Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí

zpět