Institutio Quaestio Logos Exsistentia
EDUKACE A PREVENCE DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Poradenství pro dospělé
Existeciální konciliátor
Exsistõ conciliãtor
Mgr. Miro J. Kadlubiec
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

IQLE se snaží naplnit zásadu, kterou zastával filosof George Berkeley: „Esse est percipere et percipi“ 1, tedy „být, znamená vnímat a být vnímán“.

IQLE nabízí možnost privátních konsultací ve filosofických, psychologických a sociálních otázkách, které bytostně souvisí s lidskou existencí.

Konsultace jsou vedeny formou transdisciplinárního přístupu s cílem pojmout osobnost, individualitu člověka s přihlédnutím ke všem jeho dimenzím, tedy biologické, psychické, sociální a duchovní – spirituální.
Metoda Existenciální konciliace směřuje ke smíření se, přijetí životních situací, mnohdy osudově nevyhnutelných, ve snaze zabránit krajnostem - rezignaci, či na druhém pólu bezesmyslnému protestu.

Konciliační přístup k existenci je smířlivý, vlídný, vstřícný, snášenlivý, podpořen nalezením individuálního smyslu konkrétní životní situace.

K domluvě, prosím, využijte sekci KONTAKTY

Hlavními tématy jsou etika, zodpovědnost, svoboda člověka, pocity viny a vina, utrpení a smrt, problematika důležitosti odpuštění etc., která jsou propojena základní lidskou potřebou – hledáním a upevněním smyslu bytí.

Základem je existenciální pojetí života a uvedení tohoto pohledu do každodenní reality.

Oporou je pak odkaz, který zanechali existenciálně zaměření filosofové, e.g. práce fenomenologicky orientovaných filosofů - Maxe Schelera, E. Husserla, M. Heideggera, A. Camuse, J. P. Sartra, Martina Bubera, existencialisty S. A. Kierkegaarda, P. T. de Chardina, P. Tillicha, K. Jasperse, teologa Tomáše Akvinského, Augustina Aurelia etc.

V psychologickém náhledu pak je užíváno primárně logoterapeutického a existenciálně analytického pojetí života V. E. Franklem a jeho pokračovateli.

K životu a práci V. E. Frankla je uvedeno více v příloze 2.

1. ČERMÁK, J., ČERMÁKOVÁ, K.: Slovník latinských citátů, Praha: Universum, 2005, s. 133.

2. KADLUBIEC, M.: ZAKLADATEL LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY VIKTOR EMANUEL (EMIL) FRANKL, PRŮŘEZ ŽIVOTEM A DÍLEM