PhDr. Mgr. Miroslav Kadlubiec, Dr. h. c. Phil.
Revitalizace psychického zdraví
Poradenství pro dospělé
Iustinus, philosophus
Iustinus, philosophus

Institutio Quaestio Logos Exsistentia

Instituce pro otázky hledání smyslu naší existence

Nabízím možnost privátních, velmi otevřeně vedených konsultací ve filosofických, psychologickách a sociálních otázkách, které bytostně souvisí s lidskou existencí.

Konsultace mají formu transdisciplinárního přístupu (tedy prostupu do všech disciplín a témat) s cílem pojmout osobnost a individualitu člověka s přihlédnutím ke všem jeho dimenzím, tedy biologické, psychické, sociální a duchovní - spirituální.

V institutu IQLE se snažím o naplňování zásady, kterou zastával filosof George Berkeley: "Esse est percipere et percipi" 1, tedy "být, znamená vnímat a být vnímán".

Moje vlastní metoda, kterou jsem nazval Existenciální konciliace velmi vlídně směřuje ke smíření se nás samých se sebou, k přijetí životních situací tak, jak je všichni aktuálně prožíváme, jak nás zatěžují a mají občas zdání osudově nevyhnutelných potíží a trápení.

Vše ve spolupráci a společném hledání úlevy směřuje pak ke snaze zabránit krajnostem - rezignaci, či na druhém pólu bezesmyslnému protestu.

Konciliační přístup k existenci je tedy opravdový, realistický, smířlivý, vlídný, vstřícný, snášenlivý, podpořený hledáním a nalezením individuálního smyslu konkrétní životní situace a dosažení změny k lepšímu prožívání našeho bytí, každého dne.

Základem je tedy společné hledání Krásy, která je základním stavebním prvkem Světa.

K domluvě, prosím, využijte sekci KONTAKTY

Hlavními tématy jsou většinou etika, zodpovědnost, svoboda člověka, pocity viny a vina, utrpení a smrt, problematika důležitosti odpuštění etc., které jsou propojena základní lidskou potřebou - hledáním a upevněním smyslu bytí.

Základem je existenciální pojetí života a uvedení tohoto pohledu do kaadodenní reality.

Oporou je pak odkaz, který zanechali existenciálně zaměření filosofové, e.g. práce fenomenologicky orientovaných filosofů - Maxe Schelera, E. Husserla, M. Heideggera, A. Camuse, J. P. Sartra, Martina Bubera, existencialisty S. A. Kierkegaarda, P. T. de Chardina, P. Tillicha, K. Jasperse, teologa Tomáše Akvinského, Augustina Aurelia etc.

V psychologickém náhledu používám primárně logoterapeutického a existenciálně analytického pojetí života uskutečňovaného V. E. Franklem a jeho pokračovateli.

K životu a práci V. E. Frankla je uvedeno více v příloze 2.

1. ČERMÁK, J., ČERMÁKOVÁ, K.: Slovník latinských citátů, Praha: Universum, 2005, s. 133.

2. KADLUBIEC, M.: ZAKLADATEL LOGOTERAPIE A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZY VIKTOR EMANUEL (EMIL) FRANKL, PRŮŘEZ ŽIVOTEM A DÍLEM